Czuwaj!

Szkoła Wodzów w tym roku po raz pierwszy organizuje w weekend majowy Wiosenną Akcje Szkoleniową - WAS. Jest to ogromna możliwość wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowej wiedzy. Razem z komendantem hufca mogą przyjechać szefowie zespołów instruktorskich, kształceniowcy, szczepowi, instruktorzy zajmujący się promocją oraz pracujący z wędrownikami. Można więc przyjechać na WAS większą grupą instruktorów z hufca i wrócić z WAS-u z nowymi pomysłami i motywacją do ich wspólnego wdrażania – a to wszystko na dwa miesiące przed HAL i na cztery miesiące przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego :).

WAS odbędzie się na stanicy harcerskiej w Imiołkach (www.bazaimiolki.pl) Serdecznie zapraszamy kurs kadry kształcącej,kurs komendantów i komend szczepów, warsztaty kierowania zespołem instruktorskim, warsztaty PRomocyjne. Dodatkowo wraz z Referatem Wędrowniczym Chorągwi Wielkopolskiej zapraszamy na warszataty doszkalające dla kadry wędrowniczej. Więcej o poszczególnych formach można dowiedzieć się na podstronach kursów i warsztatów (linki poniżej). Tam znajdziecie szczegółowe informacje o teminach i płatnościach. Pytania o poszczególne formy należy kierować do szefów form, pytania organizacyjne i o WAS można kierować do komendantki lub zastępczyni komendantki.

Zapraszamy! – komenda WAS 2014
Komendantka WAS i warsztatów kierowania zespołem instruktorskim
hm. Grazyna Baranowska
Kierowała w latach 2010 – 2013 zespołem instruktorskim jakim jest komenda hufca, wcześniej różnymi zespołami w hufcu i szczepie, a obecnie przede wszystkim zespołami kształceniowców. Była drużynową, namiestniczką, komendantką hufca, komendantką chorągwianych kursów namiestników i kursów szczepowych.
Zastępczyni komendantki
phm. Anna Pospieszna
Była komendantką hufca Poznań Nowe Miaso. Podczas WAS odpowiedzialna za sprawy organizacyjne. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca Poznań Nowe Miasto. Studentka Etnologi i Antropologi Kulturowej studiów III stopnia. Bywalczyni koncertów rockowych (wraz z aparatem). Marzy o wielkiej kampanii reklamowej ZHP.
Komendantka kursu kadry kształcącej
hm. Anna Frąckowiak
Komendantka Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Wielkopolskiej „Szkoła Wodzów”. Działała w hufcowym zespole kadry kształcącej Hufca Poznań- Nowe Miasto. Współtworzyła ostatnie 4 kursy kadry organizowane w naszej chorągwi. Związana z kursami Woodbadge. Zwolenniczka uczenia w działaniu.
Komendant kursu szczepowych i komend szczepów
hm. Tomasz Kaczyński
Byłem szczepowym 37 SDH „Bractwo Kruka I Kojota”. Doskonale pamiętam moje spojrzenie na kierowanie szczepem tuż po ukończeniu kursu, po przejęciu szczepu i zaraz po jego przekazaniu. W każdym z tych momentów uznawałem coś innego jako najistotniejsze w tej funkcji i chętnie o tym podyskutuję. Oprócz tego prowadziłem w tym szczepie dwie drużyny – wędrowniczą i harcerską, oraz byłem zastępcą komendanta hufca (oczywiście nie jednocześnie). Dlatego potrafię spojrzeć na szczep z perspektywy drużynowego i z perspektywy hufca.
Komendant warszatów PRomocyjnych
phm. Filip Stanisławski
harcersko związany z promocją, zawodowo z marketingiem i public relations. Były: drużynowy, namiestnik harcerzy, hufcowy grafik/administrator strony/social media ninja.
Komendant warszatów wędrowniczych
phm. Jakub Nowak
Na wędrownictwo ma spojrzenie z różnych perspektyw; był przybocznym, drużynowym, z-cą komendanta szczepu, obecnie jest instruktorem Referatu Wędrowniczego Chorągwi Wielkopolskiej. Współtworzył program Wędrowniczej Watry 2009, komendant II Wielkopolskiego wZlotu Wędrowników, jest pomysłodawcą i wielokrotnym komendantem Rajdo-Biwaku „Szlakiem Powstańców Wielkopolskich”.